Friday, 4 April 2014

અહીં રોજ નવું ઘણું શીખવું પડે છે
અહીં રોજ નવું ઘણું શીખવું પડે છે,
અહી જતું કરી ઘણું  જીવવું પડે છે.

નથી જીતાતું કંઈ,લડી દુનિયા સાથે,
જાત સાથે પણ ઘણું લડવું પડે છે.

નથી હાસ્યને સંબંધ માત્ર સુખ સાથે,
દુઃખ સાથે પણ ઘણું હસવું પડે છે.

રૂમાલ થોડો જ ભીંજાય છે આંખ સાથે,
પણ ઓશીકાને ઘણું પલળવું પડે છે.

નથી હોતાં નકશાઓ સત્ય સુધી જવાના
ભોમિયા વિના ભીતર ભમવું પડે છે. 

-  Baiju Jani